Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego loris.pl

Ten Regulamin Sklepu Internetowego został przygotowany przez prawników serwisu Prokonsumencki.pl. Sklep Internetowy www.loris.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

Spis treści

  1. Postanowienia ogólne
  2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
  3. Warunki zawierania umowy sprzedaży
  4. Sposoby i terminy płatności za produkt
  5. Koszt, sposoby i termin dostawy produktu
  6. Reklamacja produktu
  7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
  8. Prawo odstąpienia od umowy
  9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
  10. Wzór formularza odstąpienia od umowy